Jak założyć przedszkole?

zakładanie przedszkola krok po kroku

Niewystarczająca liczba miejsc w przedszkolach publicznych przyczynia się do tego, że kwestie związane z założeniem przedszkola należą do tych, które porusza się wyjątkowo często. Jak zatem założenie takiej placówki wygląda w praktyce?

Wymogi wstępne

Przedszkole może być w naszym kraju zakładane nie tylko przez osoby prawne, ale również fizyczne, należy przy tym pamiętać, że najpierw założenie, a potem również prowadzenie takiej placówki, pociąga za sobą szereg wymogów.

Podmioty zainteresowane taką formą aktywności, w pierwszej kolejności powinny pamiętać o tym, że samo tworzenie przedszkola jest szczegółowo opisane w Ustawie o systemie oświaty. To ona stanowi, że działalność taka musi być zgłoszona jednostce samorządu terytorialnego, a wspomniana jednostka jest zobligowana do wydania zaświadczenia, że przedszkole wprowadzono do ewidencji. Kopia takiego zaświadczenia zawsze musi trafić zarówno do kuratora oświaty, jak i do organu podatkowego.

Rejestracja przedszkola

Sama rejestracja przedszkola wcale nie jest formalnością. Podmiot, któremu na niej zależy, przedstawia więc zarówno statut, w oparciu o który działać ma konkretna placówka, jak i projekt organizacji samego wychowania przedszkolnego. Koniecznie jest też zatrudnienie wykwalifikowanej kadry, o ile bowiem osoba prowadząca przedszkole nie musi posiadać wykształcenia kierunkowego, o tyle nauczyciele dzieci w wieku przedszkolnym muszą posiadać odpowiednie dokumenty.

 

Ważne decyzje przy zakładaniu przedszkola

Podmiot planujący założenie przedszkola musi odpowiedzieć sobie także na kilka dodatkowych, bardzo ważnych pytań. Jedno z pierwszych jest związane z tym, czy przedszkole ma być spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, czy też spółką akcyjną, kwestią, której nie można lekceważyć okazuje się przy tym również wybór sposobu, w jaki przedszkole ma być opodatkowane.

Tu opodatkowanie na zasadach ogólnych konkuruje z opodatkowaniem podatkiem liniowym. Możliwe jest także zastosowanie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Osoba prowadząca przedszkole musi też posiadać konto firmowe.

 

Wymogi lokalowe przedszkola

Kolejną ważną kwestią wymagającą przeanalizowania jest zapewnienie przedszkolu odpowiednich warunków lokalowych. Tu warto pamiętać przede wszystkim o tym, że lokal taki musi być zgodny z gminnym planem zagospodarowania przedszkolnego, a właściciel placówki musi się legitymować potwierdzeniem swojego prawa do dysponowania nim.

Lokal musi też spełniać wszystkie te wymagania, które odnoszą się do bezpieczeństwa i higieny pracy, niezbędne jest przy tym posiadanie pozytywnej opinii wystawionej zarówno przez Sanepid, jak i przez Straż Pożarną. Sama dokumentacja lokalowa może okazać się niekompletna, jeśli nie dołączy się do niej informacji odnoszących się do placu zabaw. Nie wolno też zapominać o wymaganych prawem atestach mebli, wykładzin oraz znajdujących się w przedszkolu urządzeń.

 

Marketing przedszkola

Osoba, która myśli o założeniu, a następnie prowadzeniu przedszkola, nie powinna też zapominać o odpowiedniej strategii marketingowej. Niedostateczna liczba wolnych miejsc nie musi wcale okazać się wystarczającym argumentem dla rodziców i opiekunów, nie jest więc wcale powiedziane, że będą oni entuzjastycznie podchodzić do umieszczania dzieci w nowej placówce, o której niewiele wiadomo.

Sama strategia marketingowa powinna mieć indywidualny charakter, warto jednak pamiętać o tym, że współcześnie trudno liczyć na jej powodzenie, jeśli nie będzie obejmować także Internetu.