Przedszkole niepubliczne

przedszkole niepubliczne, prywatne

Już od roku 1991 przedszkola publiczne nie są jedynymi, jakie można zakładać w Polsce. Owszem, nadal to właśnie ich powstaje najwięcej, a za ich tworzenie odpowiedzialne są zarówno gminy, jak i miasta. Przedszkola publiczne zabiegają jednak o zainteresowanie ze strony rodziców z placówkami niepublicznymi, w obiegowej opinii często określanymi mianem przedszkoli prywatnych nawet pomimo tego, że mamy do czynienia z terminem dość nieprecyzyjnym.

 

Przedszkole niepubliczne, czyli jakie?

Przedszkola niepubliczne, zgodnie z przepisami polskiego prawa, mogą być prowadzone zarówno przez osoby prawne inne niż samorządy, jak i przez osoby fizyczne. Samo ich zakładanie i prowadzenie nie odbywa się przy tym poza kontrolą państwa. Ustawa o systemie oświaty zawiera bardzo konkretne przepisy dotyczące zarówno warunków ich tworzenia, jak i samego prowadzenia. Mówi też o tym, jak wygląda procedura związana z kończeniem przez nie prowadzonej działalności.

Znaczenie przedszkoli niepublicznych dla polskiego systemu edukacji przedszkolnej jest zresztą na tyle duże, że niektóre samorządy decydują się nawet na udostępnianie im w oparciu o odpowiednią umowę nieruchomości będących w posiadaniu władz lokalnych. Organizacyjnie przedszkola takie są niezależne od samorządów, mogą jednak wiązać je z nimi odpowiednie umowy o charakterze cywilno-prawnym. Oddzielne uregulowania z samorządem mogą też pozwalać przedszkolom niepublicznym na prowadzenie tak zwanych zerówek.

 

Rola Kuratorium Oświaty

Nad placówkami niepublicznymi powinien być prowadzony nadzór pedagogiczny, mamy bowiem do czynienia z wymogiem, jaki obowiązuje wszystkie placówki przedszkolne w naszym kraju.

Odpowiada za niego Kuratorium Oświaty zlokalizowane przy odpowiednich Urzędach Wojewódzkich. Kuratorium jest też jednostką kompetentną wówczas, gdy pojawia się konieczność zarejestrowania nowej placówki.

 

Najważniejsze zasady dotyczące funkcjonowania przedszkoli niepublicznych

Podobnie, jak ma to miejsce w przedszkolach publicznych, również w placówkach niepublicznych edukacja trwa zwykle dziesięć godzin. Mamy przy tym do czynienia z indywidualnym dla każdej placówki regulaminem informującym o tym, kiedy dziecko może najwcześniej się w niej pojawić.

Obecność dziecka w przedszkolu niepublicznym jest płatna, opłatność dotyczy przy tym zarówno pobytu dziecka, jak i żywienia. Nie ma przy tym tylko jednego cennika, który obowiązywałby we wszystkich placówkach niepublicznych.

 

Niepubliczne, czy prywatne? 

Jak już wspomniano, spore kontrowersje dotyczą samego nazewnictwa przedszkoli. Określenie „niepubliczne” jest często stosowane zamiennie z terminem „prywatne”, co rodzi podejrzenie, że mamy do czynienia z synonimami.

Tymczasem okazuje się, że w Ustawie o systemie oświaty termin „przedszkole prywatne” nie występuje, a jedyny zastosowany w niej podział dotyczy przedszkoli publicznych oraz ich niepublicznych odpowiedników. W praktyce więc przedszkole prywatne (rozumiane często jako te, które zostało założone przez osobę fizyczną) jest rodzajem przedszkola niepublicznego.