Przedszkole prywatne i jego specyfika

przedszkole prywatne specyfika prowadzenia

Termin przedszkole prywatne, z którym często spotykamy się w życiu codziennym, jest swego rodzaju niekonsekwencją, w rzeczywistości bowiem jest zamiennikiem określenia przedszkole niepubliczne – jedynego, jaki opisuje tego rodzaju placówkę w polskim prawie. Pojawia się jednak na tyle często, że doczekał się nawet własnej definicji, mówiąc o przedszkolu prywatnym zazwyczaj mamy więc na myśli te, które zostało założone nie przez stowarzyszenie lub inną instytucję, ale przez osobę prywatną.

 

Kto może założyć przedszkole prywatne? 

Już na wstępie konieczne jest zdementowanie dość często pojawiającej się plotki mówiącej o tym, że założenie przedszkola wymaga od osoby prywatnej ukończenia specjalnych kursów oraz wykształcenia kierunkowego. Może być więc ono założone teoretycznie przez każdego, niekiedy nawet bez konieczności rejestrowania działalności gospodarczej. Oczywiście, nie oznacza to, że nie ma żadnych wymogów, które muszą być spełnione w takim przypadku.

To, co powszechnie nazywamy przedszkolami prywatnymi, można podzielić na dwie grupy. W punktach zajęcia prowadzone są przez cały rok szkolny i to właśnie je powszechnie utożsamia się z klasycznymi przedszkolami.

Warto jednak pamiętać o tym, że mamy do czynienia także z zespołami wychowania przedszkolnego, a więc z miejscami, w których zajęcia prowadzone są jedynie w wybrane dni tygodnia. Bez względu na to, na którą z wymienionych opcji zdecyduje się osoba prywatna, konieczne jest uzyskanie przez nią zezwolenia od gminy, a w dalszej kolejności także wpisu do prowadzonej przez nią ewidencji.

Nie można też zapominać o tym, że o ile właściciel przedszkola prywatnego nie musi posiadać ukończonych studiów ani specjalistycznych kursów, o tyle są one koniecznością dla wszystkich tych osób, które znajdą zatrudnienie w placówce bezpośrednio wiążące się z opieką nad dziećmi.

 

Blaski i cienie przedszkola prywatnego

Przedszkola prywatne są tworzone przede wszystkim dlatego, że placówki publiczne ciągle nie są w stanie przyjąć wszystkich dzieci, których opiekunowie są zainteresowani tą formą edukacji. Duże zainteresowanie przedszkolami prywatnymi jest ciągle najmocniejszym z argumentów skłaniających do ich zakładania.

Z perspektywy rodziców i opiekunów atutem przedszkoli prywatnych jest też wysoki poziom nauczania, większe zróżnicowanie zajęć niż ma to miejsce w placówkach publicznych, a także lepsza opieka nad dziećmi wynikająca już choćby z tego, że grupa liczy ich zwykle mniej. Przedszkola niepubliczne znane są również z tego, że mają bardziej elastyczne godziny pracy, co odpowiada dorosłym również pracującym w mniej typowych porach. Największym minusem niezmiennie pozostają opłaty – często nawet dwa razy wyższe niż w placówkach publicznych.

Założyciele przedszkoli prywatnych za największy problem z nimi związany uznają przeważnie surowe wymogi odnoszące się do samego utworzenia placówki. Plusem jest jednak bez wątpienia zainteresowanie ofertą oraz gwarancja tego, że dobrze prowadzone przedszkole gwarantuje zyski przez wiele lat.