Pomoc

Jak utworzyć grafik

 

W programie do zarządzania przedszkolem można utworzyć grafik zajęć, który będzie widoczny dla wszystkich użytkowników przedszkole.pl
Podgląd do grafika zajęć mają nauczyciele - z wyróżnieniem swoich zajęć .
Rodzice wgląd mają zarówno ze strony internetowej jak również w aplikacji.
Każda grupa przedszkolna może posiadać indywidualnie stworzony grafik, co za tym idzie, grafików można utworzyć tyle ile jest grup dzieci w przedszkolu.

Jak dodać zajęcia do grafika

W celu dodania zajęć należy kliknąć w godzinę, o której zajęcie ma się rozpocząć lub w prawym rogu w przycisk „Dodaj zajęcie”.

 

 

Grafik zajęć w przedszkole.pl

 

 

W jednym i w drugim przypadku otworzy się okienko, w którym wypisujemy szczegóły:

Grafik zajęć tworzenie i dodawanie


- Nazwa zajęcia
- Wybieramy grupę lub dzieci. Skorzystać można z wyszukiwarki i zaznaczyć kwadracikiem wybrane .
- Wybieramy nauczyciela prowadzącego dane zajęcie
- Ustalamy typ zajęcia, czy jest to zajęcie cykliczne programowe, cykliczne dodatkowe, zajęcie jednorazowe, zajęcia wielodniowe.

           - Jeżeli zaznaczyliśmy, że dane zajęcie jest zajęciem cyklicznym, wybrać musimy przedział czasowy oraz w jakie dni mają się powtarzać.
           - Przy wyborze zajęć jednorazowych lub wielodniowych wskazać musimy datę lub przedział czasowy

 

Zajęcia cyklicznie w grafiku w przedszkole.pl

- Wskazujemy, o której godzinie zajęcia się rozpoczynają i kończą
- Dodatkowo wybrać można kolor, w którym dane zajęcie pokaże się na grafiku oraz wydrukuje się
- Jeżeli zajęcie jest dodatkowo płatne należy wskazać koszt tego zajęcia - wówczas doliczy się do finansów danego dziecka

 

 

Na koniec zatwierdzamy przyciskiem „Dodaj zajęcie”. Wówczas ukaże się ono w grafiku.