Pomoc

Wydruk Grafiku zajęć

Utworzony grafik pokazuje się na stronie przedszkole.pl po zalogowaniu się na konto dyrektora, nauczyciela oraz rodzica. Dodatkowo widoczny jest po wejściu w aplikacje programu.

Często również jest potrzeba wydrukowania grafiku i np wywieszenia go na przedszkoloną gazetkę w szatni.

W tym też celu należy wejść w menu Grafik i kliknąć przycisk Drukuj grafik, w prawym górnym rogu.

 

wydruk grafiku pdf

Grafik pokaże nam się w pliku pdf, z którego będzie można wydrukować go.