Pomoc

Dodawanie kilkoro dzieci

W programie przedszkole.pl istnieje możliwość dodana wielu dzieci jedocześnie.


W tym celu w zakładce Dzieci należy wejść w „ Dodaj wiele dzieci

Multidodawanie dzieci w programie do zarządzania przedszkolem przedszkole.pl

 


Otworzy się tabela do wpisania informacji o dzieciach.

Multidodawanie dzieci do grupy w przedszkole.pl


Przez rozpoczęciem wprowadzenia warto wejść w zarządzanie kolumnami i wybrać takie kolumny z danymi, które chcemy uzupełnić priorytetowo.

 

Zarządzanie najważniejszymi danymi przy dodawaniu wielu dzieci w programie do zarządzania

 

 

Narzucić również możemy, które z informacji mają być umieszczone obowiązkowo, a które nie.

 

Ustawienie kolumn z danymi w multidodawaniu dzieci w programie do zarządzania przedszkolem


Dane, których nie wybierzemy do multidodawania uzupełnić można edytując kartę dziecka.

 

Sposób ten pozwoli na szybkie wprowadzenie np. całej grupy jednocześnie.