Pomoc

Jak dodać dziecko

Dziecko w programie przedszkole.pl wprowadza się z miejsca Dzieci, w menu głównym. Następnie należy przejść do Dodaj dziecko

Zgodnie z poniższymi wskazówkami:

Dodawnia dziecka zgodnie z kwestionariuszem w programie przedszkole.pl


W tym miejscu wpisuje się wszystkie dane identyfikujące dziecko i przypisuje się je do grupy. Dane zbliżone są do kwestionariusza, które rodzic wypełnia przy przyjęciu dziecka do przedszkola.
Nie trzeba wszystkich danych wypełnić, aby utworzyć kartę dziecka w programie, natomiast ułatwią one podgląd i szybko pozwolą odnaleźć niezbędne informacje o dziecku, np alergie dziecka, ulubione zabawy czy informacje odnoście opiekunów.

Dodawanie dziecka podzielone jest na 5 kroków:
1. Dane dziecka:
- imię i nazwisko
- adres zameldowania
- adres zamieszkania
- data urodzenia
- miejsce urodzenia
- PESEL
- imię i nazwisko mamy
- telefon kontaktowy mamy
- imię i nazwisko taty
- telefon kontaktowy taty

Dane dziecka w programie do zarządzania przedszkolem przedszkole.pl


2. Konto rodzica
W tym miejscu utworzymy konto dla rodzica w programie. Konto to umożliwi kontakt z rodzicem poprzez wiadomości. Rodzic poprzez konto będzie mial dostęp również do grafika zajęć, menu, finansów i rozliczeń z przedszkolem, dokonać szybkiej płatności za czesne. Do programu rodzic może zalogować się bezpośrednio przez stronę internetową przedszkole.pl jak również poprzez aplikację na telefonie.

Tworzenie konta dla rodzica w programie do zarządzania przedszkolem

 

3. Dodatkowe informacje o dziecku
To miejsce służy do uzupełnienia informacje o preferencjach, chorobach i innych ważnych cechach dziecka, które pozwolą na lepszą opiekę i indywidualne podejście.
Zachować można informacje takie jak:
- Ważne informacje o stanie zdrowia dziecka
- Potrawy nietolerowane przez dziecko
- Ulubione zabawy, zajęcia, uzdolnienia
- Informacje o czynnościach samoobsługujących dziecka
- Na co należy zwrócić uwagę ( inne potrzeby dziecka)
- Wcześniejszy kontakt z przedszkolem
- Zgoda na publikację zdjeć na stronie przedszkola

Dodatkowe informacje o dziecku w programie do zarządzania przedszkolem

 

4. Rejestracja w przedszkolu
Ważną rzeczą w informacjach o dziecku jest czas przyjęcia do przedszkola ( podpisania umowy ) oraz ustalona wysokość czesnego czy informacje dotyczące zajęć dodatkowych. W kolejnym punkcie znajdują się informacje na ten temat:
- Data rejestracji dziecka w przedszkolu
- wybór grupy
- wybór wychowawcy
- kwota czesnego
- ewentualna zniżka czesnego
- jednostka zniżki ( zł lub %)
- dodatkowe uwagi

Rejstracja dziecka w przedszkolu i informacja o opłatach w przedszkole.pl

 

5. Zdjecie
Ostatnią rzeczą jaką można dodać są załączniki
- zdjęcie dziecka ( zdjęcie można dowolnie sformatować, określić wielkość oraz kształt)
- dokumenty, np zeskanowana umowa czy kwestionariusz


Zdjęcie dziecka  w programie do zarządzania przedszkolem przedszkole.pl

 

Poniżej zrzut całego kwestionariusza, w którym uzupełniamy dane o dziecku.

Wprowadzanie danych dziecka w programie do zarządzania przedszkolem przedszkole.pl

 

Po uzupełnieniu i zapisie powyższych informacji utworzymy kartę dziecka. Dziecko również pokaże się w liście dzieci oraz w wybranej grupie.