Pomoc

Zarządzanie listą dzieci

Lista dzieci wyszczególnia najważniejsze informacje o dziecku, bez zbędnego wchodzenia w kartę dziecka.
Dane, które zobaczymy po wejściu w listę dzieci to:
- zdjęcie
- imię i nazwisko
- adres zamieszkania
- data i miejsce urodzenia
- PESEL
- dane kontaktowe
- grupa
- wychowawca
- czesne
- przydzielona zniżka
- data rejestracji dziecka w przedszkolu
- zajęcia dodatkowe
- uwagi

Lista wszystkich dzieci zapisanych w programie przedszkole.pl


Z tabeli szybko można przejść do edycji tych danych jak również usunąć wybrane dziecko.

Jak przejść do edycji dziecka

 

W przedostatniej kolumnie jest możliwość wejścia do edycji karty dziecka, którą można uzupełnić o brakujące informacje.

Przejscie do edycji danych dziecka w programie przedszkole.plWyszukiwarka dzieci

W górnej części listy dzieci znajduje się wyszukiwarka, dzięki której można szybko odnaleźć dziecko lub całą grupę dzieci.
Wyszukać można po:
- imieniu i nazwisku
- grupie do której dzieci są przypisane
- nauczycielu/wychowawcy dzieci
Listę dzieci można również wysortować zgodnie z alfabetem.

 

Szybkie wyszukiwanie dzicka w liście dzieci w programie przedszkole.pl