Pomoc

Jak dodać nauczyciela

Nauczyciela dodać można z poziomu dwóch miejsc.

1. W menu Nauczyciele
To główny sposób dodawania nauczyciela czy opiekuna grupy w programie przedszkole.pl
W tym miejscu jest możliwość szczegółowego spersonalizowania nauczyciela z jednoczesnym założeniem konta i przypisaniem go do grupy.

 

Nauczyciel w programie do zarządzania przedszkolem

Informacje wpisuje się w uporządkowanym schemacie:

- Dane nauczyciela (opiekuna) - tu uzupełniamy informacje personalne czyli: imię i nazwisko, adres, telefon i adres mailowy.
W tym miejscu jednocześnie tworzymy konto w programie przedszkole.pl dla nauczyciela. Wówczas obowiązkowo należy umieści adres email oraz wygenerować hasło. Na te dane nauczyciel będzie mógł się zalogować w systemie.

- W informacjach dodatkowych o nauczycielu przypisujemy do niego grupę, którą będzie się opiekował jako opiekun główny lub pomocniczy.

- Dane nauczyciela (opiekuna) to informacje na temat predyspozycji i warunków do pracy. Można opisać wykształcenie, umiejętności, zaplanowany rozwój zawodowy a także zatrudnienie (rodzaj umowy o pracę, urlopy wypoczynkowe, zwolnienia lekarskie, terminy profilaktycznych badań lekarskich, terminy szkoleń bhp i ppoż) .

  • opcjonalnie można umieścić w karcie nauczyciela jego fotografie.

 

Poniżej przykład wypełniania formularza

Konto nauczyciela w programie przedszkole.pl

Uprawnienia nauczyciela w programie

Każdemu nauczycielowi można nadać uprawnienia, w ramach których może korzystać z programu. I są to:

• Dodawanie dzieci
• Edycja dzieci
• Usuwanie dzieci
• Dodawanie zadań
• Edycja zadań
• Usuwanie zadań
• Dodawanie zajęć
• Edycja zajęć
• Usuwanie zajęć
• Dodawanie nauczycieli
• Edycja nauczyciel
• Usuwanie nauczyciel
• Dodawanie grup
• Edycja grup
• Usuwanie grup
• Akceptacja nieobecności
• Dostę do działu ustawień
• Dostęp do działu finanse
• Dodawanie wiadomości
• Edycja wiadomości
• Usuwanie wiadomości

Po uzupełneniu niezbędnych informacji zatwierdzić dodawanie nauczyciela należy przyciskiem „ Dodaj nauczyciela oraz konto nauczyciela”.

 

2. W momencie dodawania grupy
Drugim sposobem jest moment tworzenia grupy dzieci. 

Poniżej wskazanie jest miejsce:

 

Jak dodać nauczyciela w programie do zarządzania przedszkolem przedszkole.pl

 

Tworząc grupę, na szybko można dodać nauczyciela, jednakże dane są ograniczone do imienia i nazwiska. Wówczas, aby uzupełnić informacje personalne oraz zawodowe, należy wejść w edycję nauczyciela w miejscu Nauczyciele.

 

 

Edytowanie nauczyciela w programie do zarządzania przedszkolem przedszkole.pl