Pomoc

Jak dodać nowe zadanie

Dodawanie nowych  zadań do harmonogramu

W celu dodania nowego zadania należy wejść w menu Zadania.


Wyświetli się kalendarz, który pokaże domyślnie bieżący miesiąc. Miesiąc można dowolnie zmienić na poprzedni lub przyszły, klikając w strzałeczki znajdujące się po prawej i lewej stronie.
Jeżeli chcemy utworzyć nowe zadanie musimy kliknąć:

- „dodaj zadanie” lub

-  wybrać dzień, w którym zadanie chcemy utworzyć poprzez wejście w datę na wyświetlonym kalendarzu.

Oby dwie opcje zaznaczone są na poniższym zdjęciu czerwonym kółkiem.

Dodawanie zadań w przedszkolu

 

Z jednego i drugiego miejsca otworzy się okienko, w którym należy wpisać treść zadania.

 

Zadanie w programie przedszkole.pl

Poniżej pola z treścią jest kalendarz, w którym wyświetla się data wybranego dnia lub aktualna. Jeżeli istnieje konieczność, datę można zmienić klikając w nią i wybierając nową.

Do kogo można przypisać zadanie?

Następnie wybiera się grupy odbiorców.
Po wybraniu co najmniej jednej grupy zadanie można dodać.
Pojawi się ono w kalendarzu oraz po prawej stronie na tablicy. Dodane zadnie widoczne będzie również w panelu grupy, do której było skierowane.

Każde dodane zadania można edytować lub usunąć. W tym celu wystarczy kliknąć w ikonkę długopisu ( edycja) lub koszta ( usunięcie).

Zadanie, którego termin już minął zostaje przekreślone, natomiast zostaje w liście zadań.