Pomoc

Pomoc Przedszkole.pl

Przedszkole.pl jest programem do zarządzania przedszkolem. Skierowany jest do dyrektora przedszkola oraz osób zarządzającym nim. Program ten ułatwi zarządzaniem i organizacją personelu, zajęć oraz grupami dzieci. Pozwoli na prowadzeniu kartoteki dziecka, przypisaniu Go do odpowiedniej grupy, przyporządkowaniu do danej grupy nauczyciela lub opiekuna.

Tworząc konto dziecka lub personelu tworzy się jednocześnie możliwość korespondencji między kadrą a rodzicami. Szybkie powiadomienia usprawniają opiekę nad dzieckiem, przyspieszają realizację zadań.

Grafik zajęć, rozpiska zadań w łatwy i czytelny sposób rozmieszcza harmonogram dnia, tygodnia czy miesiąca. Pozwala zaplanować i dopiąć na ostatni guzik mniej lub bardziej ważne sprawy.

Jedna z ważniejszych funkcji programu do zarządzania przedszkolem to Finanse. W jej ramach przypisuje się każdemu dziecku wysokość czesnego, opłat za dodatkowe zajęcia i odejmuje za nieobecność. Elastyczność przypisywania kwot pozwala na szybkie i indywidualne wyliczenie miesięcznej opłaty za przedszkole. Informacje o wysokości czesnego można niezwłocznie przesłać do rodzica, jak również w przypadku konieczności wysłać przypomnienie o dokonaniu opłaty.

Policzenie obecności dziecka, kontrola nad zasobami kuchni czy biura jeszcze nigdy nie było tak łatwe i szybkie.

Program przedszkole.pl pozwala ogarnąć całe zarządzanie, kontrolę nad większymi i mniejszymi członkami placówki.

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z funkcjonalnością programu do zarządzania przedszkolem.

Przedszkole.pl