Poznaj
Funkcje programu przedszkole.pl

Aplikacja
mobilna

W dzisiejszych czasach dostęp do informacji jest wręcz pożądany. Zwłaszcza jeżeli dotyczy to spraw najwyższej wagi. Takimi informacjami są te, które dotyczą naszych dzieci. Program do zarządzania przedszkolem.pl przewidział to i dodatkowo w swej ofercie posiada aplikację na telefon.


Zobacz więcej

Karta
dziecka

W zarządzaniu przedszkolem wszystko kręci się w okół dzieci. Im więcej danych o dziecku przedszkole posiada tym lepiej wykonuje swoje zadania i obowiązki.

Rodzic oddając dziecko do przedszkola jest zobowiązany do wypełnienia formularza i pozostawienia jak najwięcej informacji o dziecku.


Zobacz więcej

Komunikacja
z rodzicami

Komunikacja z rodzicami jest niezbędna by opieka nad dzieckiem była na jak najwyższym poziomie. Ograniczona do jednorazowego kontaktu w momencie oddawania dziecka lub odbioru nie zawsze jest wystarczająca, zwłaszcza że czasami to nie rodzice wchodzą do przedszkola a inni opiekunowie małoletniego.


Zobacz więcej

Zarządzanie
grupami

W każdym przedszkolu dzieci podzielone są na grupy, najczęściej zgodnie z wiekiem.

Podział na grupy stanowi formę porządku i lepszej pracy z dziećmi. Grupy porównać można do klas w szkole. Posiadają różny stopień zaawansowania , inne nauczanie i inne zajęcia itd.


Zobacz więcej

Grafik
zajęć

Grafik zajęć w przedszkolu jest niczym plan lekcji w szkole. Uporządkowanie zająć, rozdzielenie obowiązków to podstawy poprawnej organizacji każdej placówki. Program do zarządzania przedszkolem przedszkole.pl ułatwia ten czasem żmudny ale niezbędny proces ustalania jakie zajęcie, dla kogo i w jakim czasie mają się odbyć.


Zobacz więcej

Konta
nauczycieli

Konta nauczycieli w programie do zarządzania przedszkole.pl zakłada się w celu uschematyzowania, organizacji i łatwiejszego zarządzania placówką i jej członkami. Wpisanie wszystkich nauczycieli i wychowawców do programu, pozwoli mieć wszytko pod kontrolą, ułożone i posegregowanie z łatwą i szybką możliwością odnalezienia szczegółów.


Zobacz więcej

Zadania

Do sprawnego prowadzenia przedszkola potrzebna jest nienaganna komunikacja. Program przedszkole.pl proponuje różne rozwiązania, w tym zadania. Zadanie w programie przedszkole.pl to forma krótkich próśb, poleceń lub zaplanowanych działań. Wyznacza się je na dany dzień dla konkretnej grupy docelowej.


Zobacz więcej

Zarządzanie
finansami

Od programu do zarządzaniem przedszkolem oczekuje się pomocy w rozliczaniu czesnego oraz opłat dodatkowych. W przedszkole.pl ta możliwość jest w dziale Finanse. Finanse szybko i dokładnie zliczają wysokość czesnego, zajęcia dodatkowe oraz obecności dziecka w przedszkolu i pokazują wartość jaką rodzic winien uregulować za dany miesiąc.


Zobacz więcej