Funkcje programu przedszkole.pl
Grafik zajęć

Grafik zajęć w przedszkolu jest niczym plan lekcji w szkole. Uporządkowanie zająć, rozdzielenie obowiązków to podstawy poprawnej organizacji każdej placówki.

Program do zarządzania przedszkolem przedszkole.pl ułatwia ten czasem żmudny ale niezbędny proces ustalania jakie zajęcie, dla kogo i w jakim czasie mają się odbyć.

Prostota i przejrzystość grafika zajęć

Dzięki wprowadzeniu wszystkich grup, które funkcjonują w przedszkolu oraz nauczycieli do programu przedszkole.pl w szybki sposób można utworzyć grafik zajęć. Grafik zrobić można na tydzień, na pół roku, na rok lub inny wybrany termin.

Tworząc grafik, każde zajęcie oznaczyć można dokładnym przedziałem czasowym. Zajęcie dodać można tylko w określony dzień lub powtarzające się w inne dni. Do każdego zajęcie można dobrać nauczyciela oraz wyszczególnić grupę lub tylko same, wybrane dzieci.

Każde zajęcie można oznaczyć kolorem, dzięki czemu grafik będzie przejrzysty i czytelny.

Praca nad grafikiem jest bardzo intuicyjna, w jednym oknie można opisać całe dane zajęcie - od ustalenia dla jakiej grupy, poprzez nauczyciela prowadzącego, typ zajęcia i częstotliwość jego powtarzania się w tygodniu zajęć, aż do przypisania mu koloru. Minimum klikania, szukania i wpisywania.


Grafik zajęć

Zarządzanie grafikiem zajęć w programie przedszkole.pl

Podgląd, wydruk i edycja

Utworzony grafik zajęć widoczny jest dla wszystkich użytkowników programu przedszkole.pl Zarówno dla dyrektora, nauczycieli jak i rodziców. Grafik wyświetla się również w aplikacji na telefonie.


Edycja zajęcia

Funkcja ułatwiająca edytowanie zajęć

Dodatkowo z grafika można utworzyć pdf po czym go np. wydrukować i powiesić na przedszkolną gazetkę w szatni.

Utworzony grafik w każdej chwili można poprawić przez edycję. Nie trzeba tworzyć całości od początku a tylko z edytować wybrane zajęcia, np przypisać inne godziny, innego nauczyciela lub zmienić częstotliwość powtarzania się zajęcia.


Dodawanie zajęcia

Funkcja ułatwiająca zarządzaniem zajęciami w przedszkolu