Funkcje programu przedszkole.pl
Zarządzanie grupami

W każdym przedszkolu dzieci podzielone są na grupy, najczęściej zgodnie z wiekiem.

Podział na grupy stanowi formę porządku i lepszej pracy z dziećmi. Grupy porównać można do klas w szkole. Posiadają różny stopień zaawansowania , inne nauczanie i inne zajęcia itd.

Grupy a program do zarządzania przedszkolem.

Tak jak w placówce przedszkola dzieciaczki podzielona są na osobne grupy. Podobnie w programie do zarządzania przedszkolem można grupy potworzyć, zgodnie z rzeczywistą ich nazwą i przypisać do nich właściwe dzieci. Każda grupa posiada również wychoawcę. W systemie grupie przedszkolnej można ustanowić nauczyciela głównego, zgodnie ze stanem faktycznym, jak również nauczyciela pomocniczego czy dodatkowego.

Dzięki temu, że program do zarządznia przedszkolem pozwala na odzwierciedlenie rzeczywistego układu w przedszkolu można wszystko przenieść do tak zwanej chmury. Pomoże to w lepszym zarządzaniu placówką, w układaniu grafiku zajęć, sporządzaniu listy nieobecności czy prowadzeniu rozliczeń czesnego.


Lista grup

funkcja zarządzania grupami w programie przedszkole.pl

Wirtualne przedszkole

Utworzenie grup w przedszkole.pl stanowi podstawę zarządzania w programie - od utworzenia grup najlepiej zacząć pracę. Po utworzeniu grupy można przypisać do niej wychowawców a następnie dzieci. Tak stworzony podział zobaczyć można w każdym miejscu programu. Grupy widoczne są w momencie robienia grafika, zlecania zadań, wysyłaniu wiadomości do rodziców, robieniu rozliczeń finansowych.

Tworzenie grupy w programie do zarządzania przedszkolem jest bardzo proste i szybkie. Wystarczy wpisać nazwę grupy, przypisać salę oraz zaznaczyć opiekuna.

Bez zbędnych trudności nowa grupa zostanie dodana i będzie gotowa do dalszej pracy.

Czysty i przejrzysty schemat stanowi porządek i łatwość w zarządzaniu całym przedszkolem.


Dodawanie grupy

Zarządzanie przedszkolem online - dodawanie grupy

Edycja grupy

Możliwość edytowania danych grupy