Korzyści z Karty dziecka w przedszkole.pl
Karta dziecka to zbiór danych o dziecku

Bardzo ważną rzeczą jest szczegółowy opis dziecka, o jego zdrowiu, preferencjach, ulubionych zabawach, o nauce samoobsługi.

Do tych danych dziecka może mieć wgląd nauczyciel - opiekun w przedszkolu. Pozwoli mu to na indywidualne zajęcie się dzieckiem, spełnić jego potrzeby oraz pomóc w prawidłowym rozwoju oraz nauce.


Lista dzieci

karta dziecka - zbiór najważniejszych informacji o dziecku

Karta dziecka umożliwia również ułożenie grup, grafiku czy rozliczeń finansowych.

Uzupełniając formularz karty, przypisujemy do dziecka grupę oraz opiekuna. Wpisujemy wysokość czesnego oraz zajęcia dodatkowe, na które dziecko będzie uczęszczało. Dzięki temu w Finansach uzyska się automatyczne miesięczne rozliczenie.

Oprócz danych personalnych podopiecznego umieszczone są dane rodziców (opiekunów), łącznie z numerami telefonów.

Kolejną korzyścią karty dziecka jest jednoczesne utworzenie konta dla rodzica. Daje to możliwość szybkiego kontaktu z opiekunem dziecka, wysyłanie mu wiadomości oraz zadań.

Jako, że karta dziecka to pewnego rodzaju kartoteka, to oczywiście uzupełnić można ją o zdjęcie podopiecznego oraz zescanowane umowy czy inne dokumenty, które rodzice zostawili wraz z powierzeniem opieki nad dzieckiem, takimi jak np. zaświadczenie od lekarza, lista produktów alergizujących, szczególne wskazania itd.


Karta dziecka

Program do zarządzania przedszkolem online - sekcja z informacjami o dziecku

Prostota, wygoda i oszczędność czasu

W zarządzaniu przedszkolem liczy się Dziecko. Szybki i łatwy dostęp do jego danych jest bardzo pomocny.

Nie trzeba wertować segregatorów w poszukiwaniu jednej informacji. W programie zarządzającym przedszkole przedszkole.pl dostęp do najmniejszej informacji jest niezwykle szybki i prosty.

Jeżeli karta dziecka jest uzupełniona szczegółowo to dzięki wyszukiwarce szybko odnaleźć można dane dziecko i wejść do czytelnego formularza.

Oczywiście każdą daną, która ulegnie zmianie można szybko edytować i mieć pewność, że wszystkie informacje są aktualne i rzetelne.


Dodawanie dziecka

Dodawanie dziecka do przedszkola - zarządzanie przedszkolem online