Funkcje programu przedszkole.pl
Zarządzanie finansami

Od programu do zarządzaniem przedszkolem oczekuje się pomocy w rozliczaniu czesnego oraz opłat dodatkowych. W przedszkole.pl ta możliwość jest w dziale Finanse.

Finanse szybko i dokładnie zliczają wysokość czesnego, zajęcia dodatkowe oraz obecności dziecka w przedszkolu i pokazują wartość jaką rodzic winien uregulować za dany miesiąc.

Finanse pod kontrolą

Każdy dyrektor przedszkola wie, że rozliczenia to bardzo ważna sprawa. Nie można pomylić się w żadną stronę.

Często finanse sprawiają trudność zwłaszcza, że w wysokość całkowitego czesnego wchodzą szczegóły takie jak nieobecności dziecka lub uczęszczanie na zajęcia dodatkowe.

Program do zarządzania przedszkolem przedszkole.pl automatycznie liczy wysokość czesnego dodając zajęcia dodatkowe i bierze pod uwagę liczbę dni, w których dziecko było nieobecne w przedszkolu.

Dodatkowo doliczyć można przyznany rabat zarówno procentowy jak i kwotowy. Finalnie wyświetla kwotę, którą opiekunowie winni uiścić na konto przedszkola.

Zarządzanie finansami

W liście finansów dyrektor ma wyszczególnione każde dziecko z podziałem na grupy, miesiące oraz status ( zapłacone, przeterminowane). Daje to rozeznanie w płatnościach i zaległościach.

Dyrektor posiada również szybką możliwość wysłania wiadomości SMS do rodzica o wysokości czesnego, z przypomnieniem o płatności oraz z podziękowaniem.

Rodzic natomiast w swoim koncie ( również w aplikacji na telefonie) ma informację o wysokości opłat oraz wgląd do archiwalnych płatności.

Czyste, przejrzyste i bezbłędne prowadzenie rozliczeń ułatwi prowadzenie przedszkola, wzbudzi zaufanie u rodziców a przekaz informacji o należnościach będzie bardzo profesjonalny i z zachowaniem ochrony danych.