Funkcje programu przedszkole.pl
Zadania

Do sprawnego prowadzenia przedszkola potrzebna jest nienaganna komunikacja. Program przedszkole.pl proponuje różne rozwiązania, w tym zadania. Zadanie w programie przedszkole.pl to forma krótkich próśb, poleceń lub zaplanowanych działań. Wyznacza się je na dany dzień dla konkretnej grupy docelowej. Celem Zadnia jest usprawnienie pracy nauczycieli, organizacji zajęć, opieki nad podopiecznymi i skonkretyzowanie obowiązków rodziców.

Czym może być zadanie w programie do zarządzania przedszkolem ?

Zadania to przekaz jednorazowej informacji, nałożenie priorytetu wykonania czynności czy też wysłanie prośby, którą trzeba spełnić w określonym terminie. Zadania nie są związane z ramowym harmonogramem zajęć a mają zazwyczaj charakter jednorazowy. I tak poprzez zadanie można poprosić rodziców Grupy dzieci o przyniesienie pasty do zębów, poinformować o zaplanowanym wyjściu do kina, przypomnieć o przyniesieniu zgody lub poprosić wychowawców o spisanie brakujących przyborów malarskich. Zatem zadania to system szybkiej informacji pomiędzy dyrektorem przedszkola, personelem i rodzicami.


Kalendarz zadań

Kalendarz zadań w programie przedszkole.pl

Lista zadań


Komu zadania można zlecić

Uprawnienia do nadawania zadań posiada Dyrektor i Personel. Rodzice zadnia mogą jedynie otrzymywać. Dyrektor zadnie może dodać dla personelu (kuchni, oddziału sprzątającego, nauczycieli) oraz dla rodziców. Nauczyciele zadanie mogą utworzyć dla rodziców. Można oznaczyć wszystkich rodziców lub rodziców danej grupy przedszkolnej. Po za programem do zarządzania przedszkolem, zadanie może być widoczne na stronie przedszkola ( potrzebna jest wówczas integracja programu ze stroną). To krótkie polecenie usprawni zarządzanie przedszkolem jak również pomoże w fachowej opiece nad dzieckiem a rodzicom na sprawniejszą współpracą.

Gdzie zadania można podejrzeć

Zadania trafiają do działu Zadania, gdzie wyświetlają się w kalendarzu a ich szczegóły widać po prawej stronie w formie listy. Zadania, które zostały zakończone zostają przekreślone ale nadal widoczne w podglądzie. Każde wpisane zadanie można edytować oraz usunąć z listy zadań.

Tworzenie zadań to ułatwienie pracy całemu personelowi. Sprawne działanie przedszkola to wzrost zaufania w śród rodziców, lepsza opieka nad pociechami. Zadania zniwelują braki w dostarczaniu niezbędnych artykułów, przyborów czy indywidualnych potrzeb. Poinformują o ważnych i mniej ważnych sprawach.


Dodawanie nowego zadania

Zadania  w programie przedszkole.pl